Skovbrug.

I 1999 fik vi plantet de føste 2 hektar til, med blandingsskov.
Der blev plantet eg, bøg, skovfyr, nobilis, omorica og rødgran. Og dertil et mindre stykke med silkefyr.
Året efter fik vi tilplantet 4 hektar mere. Der blev plantet et areal med pil, et med rødgran, et med nobilis, og resten blandingsskov.

Det vil sige at vi i dag kan tilbyde et fæld selv juletræ i typerne omorica og Rødgran.

Derudover kan vi tilbyde pyntegrønt i silkefyr og fyr.

Pilen er også stor nok, til at kunne klippes til pileflet.

kontakt os venligst, hvis ovenstående har interesse.