Fisketur Havtur

Jeg fisker temmelig tit i Langelandsbæltet. Ofte er jeg alene, og kunne sagtens have en tre fire gæster med mig. Jeg har en 27 fods 'DM Fisherman'. Der er toilet ombord, og fin plads i kahytten.

Der kan fanges diverse typer fladfisk, torsk, sild og i sæsonnen er der hornfisk og makrel.
Derudover kan man fange havørred op til flere steder.

Her vil vi prøve at beskrive vores fisketure.

kontakt os venligst, hvis noget af ovenstående har interesse.bette skiv

'Bette Skiv' ligger i havn i Spodsbjerg.

Lindelse Nor

Lindelse Nor.
Her skulle der være gode muligheder, for en havørred fra kysten!

skrubbe

Flået efterårsskrubbe, fanget ud for noret

torsk

Torsk fanget ca. 20 min. sejlads fra Spodsbjerg

solnedgang

Solnedgang over Langelandsbæltet

Torsk

Den skal da vist koldryges

Hornfisk

Hornfisk  -  kan filetteres, så den er fri for ben

Ising

så stor en ising, er der da vist et måltid mad i!!!

Sild

Er man heldig at fange sild til en gang rygning,
så er frokosten reddet et stykke tid

Flade

Det er nu heller ikke dårligt med et par flade